رساله زندان
رساله طراحی زندان
رساله معماری زندان
رساله کامل زندان
رساله زندان3
رساله زندان
رساله طراحی زندان
رساله معماری زندان
رساله کامل زندان
رساله زندان3

رساله زندان (۱۹۵ صفحه ورد) 

دسترسی : موجود

14,900 تومان

مرور سریع

رساله معماری زندان یکی از گزینه‌هایی است که به سبب دشواری بسیاری در روند طراحی، تنها توسط برخی از دانشجویان توانا به عنوان رساله کارشناسی معماری تدوین می‌گردد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیساکد، به ارائه رساله زندان در قالب ۱۹۵ صفحه ورد می‌پردازیم.