پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اتوکد، رندر، پوستر و PSD)
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 06
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 05
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 04
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 03
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اتوکد، رندر، پوستر و PSD)
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 06
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 05
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 04
پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 03

پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اتوکد، رندر، پوستر و PSD)

دسترسی : موجود

18,000 تومان

مرور سریع

پروژه کامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمره مواردی قرار دارد که در شرایط نادری توسط دانشجویان معماری به عنوان پروژه طرح نهایی معماری طراحی می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیساکد، به ارائه پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD لایه باز می‌پردازیم.