فرهنگسرای فرشچیان
تحلیل فرهنگسرای فرشچیان
فرهنگسرای فرشچیان اصفهان
پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان
پاورپوینت فرهنگسرای فرشچیان
فرهنگسرای فرشچیان
تحلیل فرهنگسرای فرشچیان
فرهنگسرای فرشچیان اصفهان
پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان
پاورپوینت فرهنگسرای فرشچیان

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان اصفهان (۷۷ اسلاید)

دسترسی : موجود

9,900 تومان

مرور سریع

پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای فرشچیان به منظور تحلیل یکی از بهترین فرهنگسرای کشور توسط فروشگاه معماری دیساکد ارائه شده است. هدف از تحلیل این فرهنگسرا ارائه اطلاعات کامل این پروژه برای دانشجویان معماری می‌باشد که درس طراح ۳ معماری خود را طراحی فرهنگسرا انتخاب نموده‌اند. این پاورپوینت نمونه موردی فرهنگسرای داخلی می‌باشد که در قالب ۷۷ اسلاید ارائه شده است.