پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان
نمونه موردی مجتمع مسکونی ایرانی خواب آرام اصفهان
پاورپوینت تحلیل معماری مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان (۴۳ اسلاید)

دسترسی : موجود

9,900 تومان

مرور سریع

نمونه موردی مجتمع مسکونی داخلی درخواست بسیاری از دانشجویان در درس طرح ۵ و نیز طرح نهایی است. از این رو فروشگاه معماری دیساکد یکی از نمونه‌های مطرح داخلی که جوایز متعددی را نیز به خود اختصاص داده است، را تهیه و تنظیم و ارائه نموده است. این نمونه مجتمع مسکونی خواب آرا اصفهان است. که در مقاله با عنوان پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی خواب آرام اصفهان و در قالب ۴۳ اسلاید ارائه می‌شود.