پاورپوینت معماری ترمینال TWA
پاورپوینت معماری ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی ایرو سارینن
پاورپوینت تحلیل ترمینال TWA
پاورپوینت ترمینال TWA ایرو سارینن
اثار معماری ایرو سارینن
پاورپوینت معماری ترمینال TWA
پاورپوینت معماری ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی ایرو سارینن
پاورپوینت تحلیل ترمینال TWA
پاورپوینت ترمینال TWA ایرو سارینن
اثار معماری ایرو سارینن

پاورپوینت تحلیل ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی نیویورک

دسترسی : موجود

3,900 تومان

مرور سریع

ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی نیویورک یکی از پروژه‌های موفق طراحی شده ایرو سارینن است که می‌تواند به عنوان یک نمونه موفق مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین در این مطلب از فروشگاه معماری دیساکد، به ارائه پاورپوینت ترمینال TWA فرودگاه جان اف کندی نیویورک در قالب ۵۰ اسلاید می‌پردازیم.