پاورپوینت تحلیل سبک دیکانستراکشن
پاورپوینت تحلیل سبک معماری دیکانستراکشن
پاورپوینت تحلیل معماری دیکانستراکشن
پاورپوینت سبک دیکانستراکشن
پاورپوینت اثار سبک دیکانستراکشن
پاورپوینت تحلیل سبک دیکانستراکشن
پاورپوینت تحلیل سبک معماری دیکانستراکشن
پاورپوینت تحلیل معماری دیکانستراکشن
پاورپوینت سبک دیکانستراکشن
پاورپوینت اثار سبک دیکانستراکشن

پاورپوینت تحلیل سبک دیکانستراکشن

دسترسی : موجود

4,900 تومان

مرور سریع

سبک معماری دیکانستراکشن یا ساختارشکن سبکی است که از بطن مباحث فلسفی ظهور و وارد عرصه‌هایی همچون معمار شده است. این سبک به دلیل تاثیرگذاری خود بر افکار طراحان وبه طبع آن آثار معماری، نیازمند تحلیل و بررسی است. بنابراین به ارائه پاورپوینت تحلیل سبک دیکانستراکشن در قالب ۱۶۵ اسلاید از فروشگاه معماری دیساکد می‌پردازیم.