پاور پوینت تحلیل معماری ایستگاه قطار لیون فرانسه اثر سانتیاگو کالاتراوا
پاورپوینت اثار معماری کالاتراوا ایستگاه قطار لیون
پاپاورپوینت اثار معماری کالاتراوا
ایستگاه قطار لیون
پاور پوینت تحلیل ایستگاه قطار لیون فرانسه اثر سانتیاگو کالاتراوا
پاور پوینت تحلیل معماری ایستگاه قطار لیون فرانسه اثر سانتیاگو کالاتراوا
پاورپوینت اثار معماری کالاتراوا ایستگاه قطار لیون
پاپاورپوینت اثار معماری کالاتراوا
ایستگاه قطار لیون
پاور پوینت تحلیل ایستگاه قطار لیون فرانسه اثر سانتیاگو کالاتراوا

پاورپوینت تحلیل ایستگاه قطار لیون فرانسه اثر سانتیاگو کالاتراوا

دسترسی : موجود

9,900 تومان

مرور سریع

ایستگاه قطار لیون فرانسه یکی از برترین پروژه‌های معماری طراحی شده تحت عنوان ایستگاه قطار در جهان است. بنابراین با توجه به ویژگی‌های معماری خاص این پروژه، به ارائه پاورپوینت تحلیل ایستگاه قطار لیون فرانسه در قالب ۶۰ اسلاید می‌پردازیم.