پروژه جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه
جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه بتنی
جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه
پروژه جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه بتنی
پروژه جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه
جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه بتنی
جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه
پروژه جدول زمان بندی پروژه ساختمان 5 طبقه بتنی

برنامه زمان‌بندی ساختمان ۵ طبقه بتنی در قالب فایل اتوکد

5.00 بیرون از 5 بر اساس 1 رتبه بندی مشتری
بررسی 1
دسترسی : موجود

24,000 تومان

مرور سریع

جدول زمان بندی پروژه یکی از مواردی است که اساتید درس مدیریت و تشکیلات ساختمان در دوره کارشناسی معماری از دانشجویان می خواهد. حال که احتمال این وجود دارد که پروژه درخواستی استاد برنامه زمان‌بندی ساختمان ۵ طبقه بتنی از این رو در این مطلب از مطالب فروشگاه معماری دیساکد به ارائه نمونه کامل از این پروژه می پردازیم.